Return to site

Echt duurzame datacenters sluiten aan op hun omgeving

In Noorwegen, boven de poolcirkel, wordt het grootste datacenter ter wereld gebouwd. Het is niet het eerste datacenter dat in het arctische gebied gebouwd wordt - onder andere Facebook zit er - en waarschijnlijk ook niet het laatste. Één van de grootste kostenposten voor een datacenter is namelijk de energie die nodig is voor koeling. En landen in het poolgebied haken daar slim op in door de voordelige koelcapaciteiten van de regio te promoten.

Duurzaamheid van de bron

Dankzij de enorme hoeveelheid data die we dagelijks gebruiken, groeit de datacentermarkt hard. Dat betekent ook dat er steeds meer energie nodig is om al die servers in de datacenters te koelen. Bij het verduurzamen van datacenters wordt daar dan ook op gelet. Kan het energieverbruik omlaag? Kunnen we gebruik maken van hernieuwbare bronnen? Goede ontwikkelingen, maar het is niet voldoende om alleen de input te vergroenen, ook de output moet duurzamer. Vrijwel alle elektriciteit (de input) in een datacenter wordt omgezet in warmte (de output) – en het is zonde om die warmte niet nuttig te gebruiken.

Verantwoordelijk voor alle uitstoot

De uitstoot van CO2 is wereldwijd gereguleerd, de afzet van warmte in oppervlaktewater ook. Maar warmte de lucht inblazen kan zonder problemen. Hier ligt voor datacenters niet alleen een uitdaging, maar ook een verantwoordelijkheid én een mogelijkheid.

Een datacenter maakt onderdeel van de omgeving en kan hieraan positief bijdragen. Niet alleen op economisch gebied, maar ook op het vlak van energie en duurzaamheid. In het ontwerp en zelfs bij de keuze voor de locatie is het daarom belangrijk om hier al rekening mee te houden. Ons datacenter wordt bijvoorbeeld niet alleen aangesloten op hernieuwbare energiebronnen, maar de restwarmte van wordt ook nuttig ingezet om kantoren en huizen in de omgeving te verwarmen.

Het nuttig gebruiken van restwarmte is een logische keuze als het datacenter niet langer wordt beschouwd als een opzichzelfstaande eenheid. Het stelt omliggende gebouwen in staat op een duurzame manier zonder gas te verwarmen en deze warmte kan het datacenter zelfs geld opleveren.

Nuttig gebruik van warmte

Het aanbod van warmte door een datacenter is redelijk constant, maar de vraag vanuit de omgeving is variabel. Gegeven het Nederlands klimaat, is er in de winter is er meer behoefte aan verwarming dan in de zomer en daarom is er tijdelijke opslag van de warmte nodig. In Nederland is dit goed te realiseren met behulp van de bodem en het grondwater omdat de samenstelling van onze bodem uitermate geschikt is voor het opslaan van warmte. En toch zijn er maar weinig datacenters die een nuttige bestemming en een opslagmogelijkheid voor hun restwarmte hebben. Zonde als je bedenkt dat de huidige datacenters in ons land samen twee miljoen huishoudens van warmte kunnen voorzien.

Dat het grootste datacenter ter wereld, dat in potentie een miljoenenstad van warmte kan voorzien, wordt gebouwd in een dunbevolkte regio is dus geen écht duurzame oplossing. Hernieuwbare bronnen en energiebesparing door arctische koeling zijn een goed begin, maar datacenters worden pas echt duurzaam als ze onderdeel uitmaken van hun omgeving en op een verantwoordelijke manier omgaan met hun restwarmte. Bovendien zou het een extra, positieve bijdrage kunnen leveren aan de businesscase van een datacenter.

Dit artikel is geschreven door het technische team van DCValley

Wil je meer weten? Neem contact op!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK