Return to site

Datacenters zorgen voor blijvende economische impact

Het netwerk van datacenters in Nederland vormt de digitale toegangspoort naar Europa. De ‘Dutch Digital Gateway to Europe’ is naast de Rotterdamse Haven en Schiphol de derde grote mainport in Nederland. Ook al lijkt de bedrijvigheid in eerste instantie minder dan in die andere twee mainports, zonder al deze datacenters zou de economie stilvallen. Toch wordt de economische impact van datacenters vaak onderschat.

Enorme groei

De laatste tien jaar is een enorme groei te zien in het aantal multitenant datacenters. In het rapport dat De Dutch Datacenter Association (DDA) dit jaar uitbracht, laten ze zien dat deze datacenters gezamenlijk goed waren voor een economische impact van 1 miljard euro in 2015. Dit bedrag bestaat uit een optelling van de directe, indirecte en afgeleide impact. Een nieuw datacenter levert immers niet alleen omzet, banen en belastingen op die direct gerelateerd zijn aan de primaire (IT)-activiteiten. Ook tijdens de voorafgaande fase, de constructie, is er door de gehele productieketen heen sprake van een economische impact. Volgens DDA bestond deze indirecte impact in 2015 uit 1300 banen, 293 miljoen euro aan design, bouw en installatie en 15 miljoen euro aan belastingen. Gezien de toenemende groeiverwachting zal deze impact alleen nog maar groter worden.

Internationaal leidende positie

Datacenters vormen een essentieel onderdeel van de Nederlandse infrastructuur. De internationaal leidende positie van Nederland op dit gebied trekt buitenlandse investeringen in datacenters en de IT-sector aan. Alleen al in 2016 creëerden deze investeringen volgens de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) 1460 nieuwe banen in Nederland. Banen en investeringen die we te danken hebben aan onze voorlopersrol in de ontwikkeling van datacenters.[1]

Fundament van de diensteneconomie

De economische impact van datacenters houdt niet op bij uitgaven, banen en investeringen. Het multiplier effect is sterk, omdat de huidige economie bijna volledig afhankelijk is van data. In alle sectoren, van gezondheidszorg en horeca tot transport en biochemie, speelt IT tegenwoordig een rol. “Data centers are the physical embodiment of a digital services business that employs many more people than the on-site staff”.[2] 

Lokale economie

De afgeleide economische impact van datacenters is ook lokaal goed merkbaar. Zo blijkt uit de studie van Facebook naar de impact van hun datacenter in Luleå, Zweden, dat de economische impact in de honderden miljoenen dollar loopt[3]. De economische ontwikkeling van Luleå nam een hoge vlucht, niet alleen vanwege de goedbetaalde banen in het datacenter, maar ook door de daarmee samenhangende toename van uitgaven en voorzieningen in de regio. Zo stegen de aanmeldingen op de plaatselijke Technische Universiteit, werd er geïnvesteerd in lokale infrastructuur en voorzieningen en werden er diverse follow-on datacenter in de regio gebouwd.

Een datacenter in de regio trekt ook andere bedrijven aan, het is immers een noodzakelijke voorziening. Stijn Grove, directeur DDA, verwoordt het als volgt “Het is niet overdreven om te stellen dat ze [datacenters] cruciaal zijn voor ieder bedrijf en organisatie die gebruik maakt van digitale technologie”.[4]

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK